Trang web Ngoại ngữ Tin học Thăng Long cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc sau đây để đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho người sử dụng:

Thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó thông qua các biểu mẫu trên trang web. Mọi thông tin thu thập đều được bảo vệ chặt chẽ và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để cung cấp thông báo, tin tức hoặc thông tin khác mà bạn đã đăng ký nhận. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích nào khác ngoài mục đích đã thông báo và bạn đã đồng ý.

Bảo mật

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, và do đó, không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất thông tin nào có thể phát sinh do các sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Cookie

Trang web có thể sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng. Thông tin từ cookie sẽ được sử dụng nội dung chung và không liên quan đến thông tin cá nhân cụ thể.

Chính sách Bản quyền và Sử dụng Nội dung

Bản quyền

Tất cả nội dung trên trang web Ngoại ngữ Tin học Thăng Long đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc được sử dụng với sự cho phép của chủ sở hữu. Mọi hình thức sao chép, phát sóng, hoặc sử dụng nội dung mà không có sự đồng ý của chúng tôi là vi phạm bản quyền.

Sử dụng Nội dung

Người sử dụng có quyền xem, tải về, và sử dụng nội dung trên trang web cho mục đích cá nhân hoặc giáo dục. Tuy nhiên, việc tái sử dụng nội dung cho mục đích thương mại hoặc công bố công cộng phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản từ chúng tôi.

Liên hệ và Phản hồi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc phản hồi nào về chính sách của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây:

  • Địa chỉ email: ngoaingutinhocthanglong.edu.vn@gmail.com
  • Số điện thoại: 085 778 8566

Chúng tôi cam kết giữ gìn và cập nhật chính sách này để phản ánh các thay đổi trong luật lệ và thực tế kinh doanh.